:
      
      
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại 2020. Sở Công Thương Nam Định tổ chức Hội nghị kết nối cung -  cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-BCT ngày 08/10/2020 của Bộ Công Thương; văn bản số 7808/UBND-NLN1 ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp ...
Thực hiện Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội chợ Công ...
Thực hiện Quyết định số 2801/QĐ-BCT, ngày 02/11/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung đợt 3 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội chợ triển ...
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020. Sở Công Thương được UBND tỉnh giao triển khai tổ chức Hội nghị kết ...
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại 2020. Sở Công Thương Nam Định tổ chức Hội nghị kết nối cung -  cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-BCT ngày 08/10/2020 của Bộ Công Thương; văn bản số 7808/UBND-NLN1 ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn - Quảng Ninh 2020.
Thực hiện Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2020".
Thực hiện Quyết định số 2801/QĐ-BCT, ngày 02/11/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung đợt 3 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội chợ triển lãm khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Đắk Lắk năm 2020.
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020. Sở Công Thương được UBND tỉnh giao triển khai tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020.

Tìm kiếm

Gian hàng tiêu biểu

 logo thanh son  logo dt 190 x 190logo hotel

logo pl 180 x 180  logo hanh ti KHAINGA

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BANNER THUONG HIEU

BANNER HUONG UNG 10 NAM HANG VIET

Hide Main content block

Liên kết