• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông tin cơ hội giao thương với đối tác Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp thông tin về nhu cầu nhập khẩu, tìm kiếm đối tác của một số đối tác Hàn Quốc.

 

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhập cá kiếm đông lạnh

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhập cá kiếm đông lạnh