• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Thương mại XNK Hòa An

Địa chỉ: Số 17/1 - Tông Đản - P.Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Nguyễn Thu Huyền

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH Khánh Hưng

Địa chỉ: Số 230 - đường Trần Đăng Ninh - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Vũ Xuân Yên

Số điện thoại: 0903.418.868

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần 280

Địa chỉ: Số 199 - đường Nguyễn Du - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Trịnh Thị Diệu Hương

Số điện thoại: 0936.280.280

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH MTV Vũ Đạt

Địa chỉ: Số 51 - Nguyễn Thế Lộc - P.Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Vi Văn Oanh

Số điện thoại: 0913.278.569

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần XNK ASEM

Địa chỉ: Số 127C - đường Trần Hưng Đạo - P.Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Vũ Quang Dự

Số điên thoại:

...

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH N&T

Địa chỉ: Số 252A - đường Trần Đăng Ninh - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Trịnh Như Quỳnh

Số điện thoại: 0985.259.888

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần XNK và Thương mại Tín Thành

Địa chỉ: Số 598 - đường Trần Đăng Ninh - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Nguyễn Hải Ánh

Số điện thoại: 0913.298.596

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xuân Lộc Thọ

Địa chỉ: Số 292 - đường Lê Lai - P.Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Nông Quốc Thắng

Số điện thoại:

...

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH MTV Thành An

Địa chỉ: Số 197 - đường Bà Triệu - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Nông Ngọc Trung

Số điện thoại: 0988.111.229

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH XNK BCK

Địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc IV - P.Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Hoàng Thị Nga

Số điện thoại: 0902.043.588

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty TNHH MTV Thương mại - XNK Đồng hồ Thành Sơn

Địa chỉ: Số 216 - đường Bà Triệu - Thành phố Lạng Sơn

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đinh Gia

Địa chỉ: Số 121B - đường Bà Triệu - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Đinh Trọng Tuyến

Số điện thoại: 

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 9 - đường Trần Hưng Đạo - P.Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn

Người đại diện: Nguyễn Kim Thảo

Số điện thoại:

...

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm

Công ty Cổ phần XNK Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 2 - đường Phai Vệ - P,Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn

Người liên hệ: Lý Huy Dược

Số điện thoại: 02053.870.167

Danh mục: Xuất Nhập Khẩu

Xem thêm