• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaCăn cứ kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn thành lập theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, kiện toàn theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, họp ngày 28/01/2021;

Ngày 19/4/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021. (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác có nhu cầu kết nối, giao thương được biết và theo dõi.

* Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: 211 Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.873.142.

Tổng hợp.

 

Tập tin:
Tải xuống tập tin (OCOP lang son.pdf)OCOP lang son.pdf[ ]884 kB