• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Đóng góp ý kiến bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động năm 2016Sáng nay (ngày 5/10), Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) đã tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến báo chí về bộ tiêu chí "Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam" và quy chế tôn vinh "Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu”.

 Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1846/QĐ-TTg lấy ngày 10/11 hàng năm là “Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; tháng 11/2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp (DN) Việt Nam, nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển văn hóa DN; tôn vinh DN, doanh nhân xuất sắc trong xây dựng và phát triển văn hóa DN; góp phần tạo môi trường kinh doanh với 4 nội dung cốt lõi: thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh.

Theo quyết định này, VNABC chủ trì tổ chức triển khai "Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam". Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực quản lý nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn VNABC thực hiện, đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng và triển khai cuộc vận động, VNABC xây dựng Bộ tiêu chí "Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam" và Quy chế tôn vinh "Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu”. Mục đích xây dựng bộ tiêu chí và quy chế nhằm tạo công cụ, thang đo chuẩn để các DN, doanh nhân Việt Nam thống nhất quan điểm, nhận thức, qua đó tự đánh giá, xây dựng, hoàn thiện và thực thi văn hóa DN của mình; định hướng cho cộng đồng DN, doanh nhân trong xây dựng và phát triển văn hóa DN, doanh nhân phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đóng góp ý kiến, chia sẻ về một số nội dung trong dự thảo bộ tiêu chí; chương trình, quy chế xét chọn và tôn vinh DN, doanh nhân văn hóa tiêu biểu; văn hóa của người đứng đầu DN; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của DN và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao văn hóa DN để phát triển bền vững...

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch VNABC - cho biết, trong một năm qua, VNABC đã tổ chức 7 cuộc hội nghị, tọa đàm ở các địa phương để xin ý kiến các nhà nghiên cứu, học giả, các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng DN… Bộ tiêu chí và quy chế tôn vinh thể hiện tinh thần chủ đạo: Xây dựng và phát triển văn hóa DN, doanh nhân chính là “sân chơi” chung của các DN Việt Nam, không phân biệt quy mô và thành phần kinh tế.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"