• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Quang cảnh hội nghịSáng 18/01, tại Tp Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) cho biết, năm 2017 ngành Than gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường cùng với mưa nhiều, các nhà máy thủy điện phát huy công suất tối đa, bên cạnh đó Chính phủ đã cấp phép thêm cho 02 đơn vị được cấp than vào hộ điện, dẫn đến tiêu thụ than của TKV giảm mạnh; cùng với đó là việc điều chỉnh tăng đơn giá tính thuế tài nguyên, vì vậy đã tác động nhiều đến tình hình SXKD của các đơn vị thuộc TKV. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh; Đảng ủy TQN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, thực hiện nhất thể hóa chức danh đảng và chuyên môn, tinh giản lao động quản lý, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ chống neo… nên các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định; an ninh trật tự được giữ vững.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Trong năm qua Đảng ủy Than QN tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ Đảng viên, CNVC lao động. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Than QN với Đảng ủy TKV, Công đoàn TKV, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Quảng Ninh và các địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TKV năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN cũng chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục như công tác tuyên truyền, giáo dục nhiều lúc còn hạn chế, một số cấp ủy thông tin báo cáo còn chậm; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở một vài cơ sở còn thiếu chủ động, chất lượng chưa cao; tiến độ một số dự án đầu tư còn chậm, một số đơn vị hiệu quả SXKD chưa cao, tình trạng thợ lò, thợ bậc cao, các ngành nghề cơ khí, cơ điện bỏ việc tăng…

Tới tham dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TQN đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. Chủ tịch HĐTV TKV nhấn mạnh, Đảng và nhà nước xác định DNNN là nguồn lực chính, đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế... Do vậy, đòi hỏi phải nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp. Đảng ủy TQN và Đảng ủy các cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn.

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020, đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, lãnh đạo hoàn thành kế hoạch SXKD. Cùng với đó, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn chặn khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ tịch HĐTV TKV cũng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng bộ TKV và Đảng bộ TQN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định năm 2017, ngành than đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong điều kiện sản xuất tiêu thụ khó khăn, điều này thể hiện trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của TKV. Tỉnh Quảng Ninh và ngành Than luôn có mối quan hệ mật thiết, tỉnh luôn đồng hành và tháo gỡ khó khăn cùng ngành Than... Năm 2018, cùng với lãnh đạo thực hiện kế hoạch SXKD, đề nghị Đảng ủy TQN và các cơ sở quan tâm thực hiện chủ đề năm của tỉnh "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên"; thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện nhất thể hóa chức danh; tăng cường công tác phối hợp hiệu quả giữa tỉnh Quảng Ninh và TKV, giữa Đảng ủy TQN và các thành ủy, thị ủy có SXKD than, giữa các doanh nghiệp ngành Than với cấp ủy, chính quyền phường, xã trong công tác xây dựng Đảng, quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến than, công tác ANTT trên địa bàn; công tác an sinh xã hội...

Năm 2018, để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN đề nghị các cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của tỉnh "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, với mục tiêu: "An toàn - Đổi mới - Phát triển"; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020; đẩy mạnh CGH, tự động hóa, tin học hóa; hoàn thành các dự án trọng điểm phát triển sản xuất; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phấn đấu giảm thiểu TNLĐ và sự cố; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; phát huy vai trò của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy; xây dựng Đảng ủy TQN và các cơ sở TSVM, các tổ chức đoàn thể vững mạnh...

Tại hội nghị, Đảng ủy TQN đã công bố quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 04 đồng chí cán bộ đảng thuộc Đảng bộ TQN và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy cho đồng chí Đoàn Thị Hà, Phó Văn phòng Đảng ủy TQN. Công bố quyết định đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN năm 2017; khen thưởng cho các Đảng bộ vững mạnh và đạt thành tích cao trong công tác Đảng năm 2017.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"