• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hơn 10 ngàn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2018

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

1 041017Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số DN và 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, nếu tính cả 218,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1/2018 là 316,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh số DN thành lập mới, có 4.587 DN quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong tháng đầu năm lên hơn 15,4 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 85,3 nghìn người, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng có 3,8 nghìn DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; 1,4 nghìn DN xây dựng, tăng 21,1%; 1,3 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 6,2%; 799 DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác, tăng 6,3%; 643 DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác, tăng 42,3%; 608 DN dịch vụ lưu trú và ăn uống, tăng 34,2%; 461 DN kinh doanh bất động sản, tăng 47,8%; 283 DN giáo dục và đào tạo, tăng 48,2%.

Số DN thành lập mới trong tháng tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vùng Đông Nam bộ có 4,6 nghìn DN, tăng 18%; đồng bằng sông Hồng 3,1 nghìn DN, tăng 18,7%; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 nghìn DN, tăng 30,6%; đồng bằng sông Cửu Long 860 DN, tăng 17,6%; Trung du và miền núi phía Bắc 497 DN, tăng 38,4%; Tây Nguyên 288 DN, tăng 15,2%.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.300 DN, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.622 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27,7%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 DN, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1.425 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%. 

Nguồn: Báo công thương điện tử