• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Thương mại điện tử

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng SơnĐịa chỉ: số 211, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh,  thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 873 142; 

    Fax: 02053 873 142; 

    Website: www.langsontrade.vn

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 31/01/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch Lạng Sơn (tiền thân của Trung tâm Xúc tiến thương mại ngày nay) được thành lập ngày 19/3/2004 theo Quyết định số 410/QĐ - UB của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chức năng nhiệm vụ: xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

Để phù hợp với tình hình thực tế sau khi tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 31/01/2009 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 185/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương Lạng Sơn. Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

Cùng với sự phát triển của Trung tâm Xúc tiến thương mại, để phù hợp với tình hình mới ngày 24/6/2013 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 840/QĐ -UBND về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.  

Ngày 28/6/2013 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 98/QĐ-SCT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại. Theo đó bộ máy của Trung tâm gồm: Lãnh đạo Trung tâm và cán bộ viên chức 02 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

 2. Chức năng:

a. Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại (Hội chợ thương mại; các hội chợ, triển lãm chuyên ngành trong và ngoài tỉnh; Hội chợ nước ngoài; Tổ chức quảng bá trưng bày sản phẩm...).

b. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp  (Đào tạo, tập huấn, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế sản phẩm…)

c. Tiếp nhận, khai thác, xử lý các nguồn thông tin về phát triển Công nghiệp - Thương mại của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan khác để cung cấp thông tin cho các tổ chức cá nhân có hoạt động Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn ( Các bản tin, cơ hội giao thương; thông tin hội chợ triển lãm của cả nước; thông tin đào tạo, tập huấn....).

3. Nhiệm vụ:

 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;
 2. Nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương chính sách phát triển thương mại, tình hình thị trường trong và ngoài nước để tư vấn, hướng dẫn, thông tin cho các tổ chức và cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn;
 3. Quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế;
 4. Tổ chức cửa hàng giới thiệu sản phẩm;
 5. Làm đầu mối tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu khảo sát thị trường trong nước và nước ngoài;
 6. Giới thiệu, quảng bá các chính sách và dự án đề án về phát triển thương mại, để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
 7. Trực tiếp tổ chức và tham gia tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại, Hội thảo chuyên đề, làm đầu mối tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và năng lực kinh doanh cho các doanh nghiệp;
 8. Tiếp nhận tài trợ, đầu tư của các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân trong, ngoài nước vì mục đích hỗ trợ sự phát triển trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
 9. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

4. Cơ cấu tổ chức:

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp: Là phòng chuyên môn của Trung tâm Xúc tiến thương mại , tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ; hành chính quản trị văn phòng, tài chính.

b.  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: Là phòng chuyên môn của Trung tâm Xúc tiến thương mại , tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện chức năng về lĩnh vực xúc tiến thương mại, các chương trình xúc tiến thương mại địa phương và các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

c. Nhân sự:

I. Lãnh đạo Trung tâm

 BÙI VĂN PHẤN - GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Bùi Văn Phấn

Công việc đảm nhiệm:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung, toàn diện các mặt công tác của Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn.

Tel: 0205.3711.388

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp

Hà Xuân Thảo

Công việc đảm nhiệm:

Chỉ đạo, tổ chức điều hành các hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp, phiên dịch tiếng Trung Quốc, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, quản lý sân Trung tâm Hội chợ thương mại, thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Tel: 0205.6252.398

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ Phòng Hành chính-Tổng hợp
Hoàng Việt Chiến

Công việc đảm nhiệm:

Quản lý, duy trì cập nhật và phát triển website http://langsontrade.vn/, tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hướng dẫn, tư vấn thông tin cho doanh nghiệp, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng hành chính tổng hợp phân công.

Tel: 0205.3873.142

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kế toán viên

Công việc đảm nhiệm:

Phụ trách kế toán – Tài chính, phụ trách Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp phân công.

Tel: 0205.6252.398

Fax 0205.3873.142

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Triệu Thúy Hằng - Văn thư

Văn Thư, thủ quỹ
Triệu Thúy Hằng

Công việc đảm nhiệm:

Thực hiện công tác Văn thư kiêm thủ quỹ, công tác BHXH, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp phân công.

Tel: 0205.6252.398

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đặng Quang Trung - Lái xe

Lái xe 

Đặng Quang Trung

Công việc đảm nhiệm:

Quản lý vận hành xe ôtô của cơ quan, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp phân công.

Tel: 0205.6252.398

Fax 0205.3873.142

 

III. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Từ Như Hiển - P. Trưởng phòng KH - NV

Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Từ Như Hiển

Công việc đảm nhiệm:

Chỉ đạo, tổ chức điều hành các hoạt động của phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, phụ trách công tác xây dựng Kế hoạch, khảo sát thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

Tel: 0205.3873.142

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Hoàng Bảo - Cán bộ Nghiệp vụ

Cán bộ Kế hoạch - Nghiệp vụ

Trần Hoàng Bảo

Công việc đảm nhiệm:

Thực hiện công tác tổ chức và tham gia Hội chợ, tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ phân công.

Tel: 0205.3873.142

Fax 0205.3873.142

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi Hoàn - Cán bộ KH - NV

Cán bộ Kế hoạch - Nghiệp vụ

Vi Văn Hoàn

Công việc đảm nhiệm:

Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, sản xuất và phát sóng chuyên mục Công nghiệp – Thương mại Xứ Lạng, thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ phân công.

Tel: 0205.3873.142

Fax 0205.3873.142

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.