• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại Lạng Sơn năm 2017

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Năm 2016, bức tranh thương mại Lạng Sơn nổi bật tăng trưởng xuất khẩu, lưu chuyển bán lẻ hàng hóa nội địa tăng khá, tuy nhiên nhập khẩu thì giảm sâu... Để thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thị trường nội địa năm 2017, ngành công thương Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp.

 Số liệu tổng kết cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn năm 2016 ước tính đạt khoảng 4.130 triệu USD, bằng 111,6% kế hoạch, chỉ tăng 0,7% so với năm 2015. Trong bức tranh xuất nhập khẩu của Lạng Sơn năm 2016, xuất khẩu tăng trưởng rất ấn tượng, tăng tới 47% so với 2015 (đạt 2,4 tỷ USD). Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu cũng giảm khá sâu, giảm tới 29% so với 2015 (đạt 1,73 tỷ USD).

Trong năm 2016, xuất khẩu qua Lạng Sơn có một số mặt hàng được giá, lượng xuất tăng cao có thể kể đến là quả thanh long, nhãn, chôm chôm, sắn lát, tinh bột sắn, đồ gỗ mỹ nghệ, nông sản của nước thứ ba.... Giá trị kim ngạch nhập khẩu giảm sâu do một số mặt hàng nhập có giá trị lớn như ô tô tải, ô tô đầu kéo, máy móc... giảm phần vì do thị trường bão hòa, một phần do thuế suất cao.

Thị trường nội địa trong năm hàng hóa phong phú, đa đạng, giá cả và sức mua ổn định. Hệ thống phân phối phát triển đa dạng, rộng khắp tới cả vùng sâu, vùng xa, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng cũng như phục vụ sản xuất. Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn thực hiện tốt, có hiệu quả, thiết thực, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”....; các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại đa dạng, thực hiện có hiệu quả... Nhờ vậy, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn Lạng Sơn năm 2016 ước tính đạt khoảng 15.280 tỷ đồng, tăng 11,5 % so với năm 2015.

Năm 2017, ngành công thương Lạng Sơn đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng mức giá trị lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng 10% so với năm 2016; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.100 triệu USD (xuất khẩu 2.150 triệu USD, nhập khẩu 1.950 triệu USD), xuất khẩu của địa phương đạt 114,5 triệu USD.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài thu hút thêm doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn, thúc đẩy tăng giá trị một số mặt hàng xuất khẩu..., Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, sẽ đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa; củng cố, phát triển hệ thống chợ nông thôn, chợ thị trấn, thị tứ; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; mở rộng và phát triển thị trường mới, phát triển thương mại điện tử; ưu tiên phát triển các mô hình thương mại dịch vụ tiên tiến, hiện đại; thiết lập hệ thống phân phối điều tiết hàng hoá từ trung tâm tới các huyện, xã; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương (hoa hồi, nhựa thông, thạch đen, ván ép, ván bóc...).

Chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp điều hành xuất nhập khẩu cũng như hoạt động trao đổi thương mại biên giới theo hướng thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt; xây dựng đề án đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng trình UBND tỉnh phê duyệt; hỗ trợ, tư vấn nhà đầu tư các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để sớm hoàn chỉnh Dự án đầu tư Khu Trung chuyển hàng hóa ở Lạng Sơn phục vụ xuất nhập khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tháo gỡ các khó khăn về điều kiện kho tàng, bến bãi của hai bên cũng như đẩy nhanh thông quan, kiểm dịch, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu; nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu vực cửa khẩu; phối hợp với phía Quảng Tây cho kéo dài thời gian thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; tăng cường năng lực tập kết hàng hóa, giao nhận hàng hóa... đối với hệ thống bến bãi hiện có của cả Lạng Sơn và Quảng Tây; duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin... và phối hợp với tỉnh Quảng Tây trong quản lý, giám sát, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hoá cả hai bên...

Ngoài ra, ngành công thương Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu; tổ chức tốt công tác cung cấp thông tin, dự báo thị trường cho doanh nghiệp.../.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"