• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Công Thương Hà Nội: Nỗ lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Ngành Công Thương Hà Nội luôn nỗ lực, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Đây là chia sẻ của Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan với phóng viên Báo Công Thương.

 Bà có thể cho biết, đâu là lực đẩy để ngành Công Thương Hà Nội đạt được những kết quả khả quan trong năm 2016?

Với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp ổn định, giữ được nhịp độ tăng trưởng tích cực. Năm 2016, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp trên địa bàn là 7%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9% so với năm 2015.

Với phương châm “Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu”, công tác tháo gỡ khó khăn cho DN đã được Sở Công Thương Hà Nội tích cực triển khai. Sở đã tham mưu cho thành phố tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho DN, hội nghị đối thoại DN trên địa bàn. Riêng ngành Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện tổ chức 4 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho DN. Qua ý kiến của DN, thành phố cùng các sở, ngành có giải pháp tháo gỡ kịp thời, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện tốt nhất cho DN sản xuất, kinh doanh bền vững và phát triển.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành triển khai quyết định của UBND thành phố về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho DN trên địa bàn, hỗ trợ trên 11 tỷ đồng cho 9 DN. Sở cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với sự tham gia của 80 tổ chức tín dụng và gần 200 DN. Tổng số vốn các ngân hàng dành cho chương trình là 17.500 tỷ đồng, trong đó gói dành cho các DN bình ổn giá là 6.400 tỷ đồng. Tại hội nghị, 5 tổ chức tín dụng đã ký kết trực tiếp 11 DN với tổng số vốn gần 3.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi.

Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân và DN. Bà có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Năm 2016, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng ở mức trên 7,5%, gấp 1,3 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây.

Kết quả này do Hà Nội thực hiện hiệu quả chương trình tháo gỡ khó khăn cho DN, quyết liệt cải cách TTHC. Sở Công Thương Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách TTHC, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội đã tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố Bộ TTHC trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn, gồm 150 TTHC; công khai toàn bộ 100% TTHC, ban hành quy trình giải quyết cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của từng cá nhân, bộ phận, phòng chuyên môn từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ đến trả kết quả và lưu hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 trong công tác quản lý nhà nước. Năm 2016, Sở đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục các quy trình giải quyết TTHC trong 37 lĩnh vực hoạt động; kịp thời đề xuất điều chỉnh để bảo đảm cơ chế, chính sách phát huy được hiệu quả khi áp dụng vào thực tế; tạo thuận lợi hơn nữa trong sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Tất cả các TTHC đều được giảm thời gian trả kết quả từ 25-40% so với thời gian quy định. Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của Sở Công Thương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC; hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo khi đến trực tiếp hay qua điện thoại...

Sở Công Thương luôn quan tâm, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm công tác CCHC; thường xuyên có sự luân chuyển nhiệm vụ, bảo đảm cán bộ, công chức làm tốt việc giải quyết TTHC; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật.

Đặc biệt, để tiết kiệm thời gian, Sở đã đổi mới phương thức họp qua mạng điện tử; tổ chức hội nghị trực tuyến với các UBND và Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã. 100% các văn bản của Sở trao đổi với các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng thư điện tử. Đến nay, theo khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Công Thương Hà Nội đã đạt từ 90% trở lên.

Năm 2017, đâu sẽ là các giải pháp quan trọng hỗ trợ DN, tạo sự bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng của thành phố, thưa bà?

Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai giải pháp quyết liệt, tập trung hỗ trợ DN, thúc đẩy tăng trưởng. Sở sẽ tăng cường công tác tham mưu với UBND thành phố nhằm phát triển công nghiệp, thương mại; tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành; theo dõi sự tác động của cơ chế, chính sách; kịp thời đề xuất điều chỉnh nhằm bảo đảm cơ chế, chính sách phát huy được hiệu quả khi áp dụng vào thực tế; đề xuất xây dựng chính sách mới, phù hợp với điều kiện khách quan và nhu cầu phát triển...

Về công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn… Về thương mại, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện hiệu quả việc trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các địa phương, phát triển hạ tầng thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng kiểm tra an toàn thực phẩm…

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục rà soát lại quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để trình thành phố ban hành TTHC phù hợp; đề xuất UBND thành phố cho phép cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng dịch công mức 3, 4 đối với TTHC; phối hợp các quận, huyện triển khai TTHC cấp huyện; tạo mọi điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn bà!

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"