• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Chín doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao được miễn thuế

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaVừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã chính thức miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho chín doanh nghiệp trong năm 2017 với lượng cấp miễn trừ tùy từng doanh nghiệp.

Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ Mục 8, Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao của Cục Quản lý cạnh tranh, Cục đã nhận được các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ và các thông tin thu thập được, ngày 28/7/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 9 doanh nghiệp trong năm 2017 với lượng cấp miễn trừ tùy vào từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có lượng miễn trừ lớn nhất là Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng với 12.000 tấn trong năm 2017.

Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 2 thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục Quản lý cạnh tranh trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ thu hồi quyết định miễn trừ đã cấp.

Đồng thời, Cục Quản lý cạnh tranh lưu ý các doanh nghiệp được hưởng Quyết định miễn trừ phải thực hiện nhập khẩu và làm các thủ tục hải quan tại cửa khẩu cảng biển thành phố Hải Phòng hoặc TP. Hồ Chí Minh để được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và hoàn thuế tự vệ đã nộp.

Đối với một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ nhưng chưa có tên trong danh sách miễn trừ là do hồ sơ đề nghị miễn trừ chưa đầy đủ và cần phải bổ sung thông tin theo đúng Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn trừ của Cục Quản lý cạnh tranh hoặc đang trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ khi các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"