• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Thái Lan là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất tại ASEAN

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Thái Lan là thị trường XK lớn nhất của cá tra Việt Nam tại ASEANTheo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 11 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu (XK) cá tra sang thị trường Thái Lan đạt 67,5 triệu USD. Đây là thị trường XK lớn nhất của cá tra Việt Nam tại ASEAN, chiếm 36,8% tổng XK sang cả khu vực.

Năm 2018 là một năm XK cá tra sang thị trường ASEAN có nhiều thuận lợi. Tính đến hết tháng 11/2018, tổng giá trị XK sang thị trường này đạt 183,5 triệu USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thái Lan, Singapore và Philippines là 3 thị trường XK lớn nhất, có giá trị tăng trưởng lần lượt là 48,1%; 25,1% và 39,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng đầu năm 2018, giá trị XK cá tra sang thị trường Thái Lan đạt 67,5 triệu USD. Đây là thị trường XK lớn nhất của cá tra Việt Nam tại ASEAN, chiếm 36,8% tổng XK sang cả khu vực.

Việt Nam là thị trường cung cấp cá thịt trắng lớn nhất của Thái Lan, trong đó, sản phẩm nhập khẩu (NK) chủ yếu là cá tra phile đông lạnh với giá trị NK trung bình từ 4,4 - 6,9 triệu USD/tháng và khối lượng NK từ 2.000 - 3.750 tấn/tháng.

Ngoài sản phẩm cá tra Việt Nam, Thái Lan cũng NK một số sản phẩm cá thịt trắng khác. Đến thời điểm hiện tại, NK cá tra phile đông lạnh của Thái Lan vẫn khá ổn định, nhu cầu tốt.

Được biết, trong năm 2018, ngoài Thái Lan, XK cá tra sang hai thị trường Singapore và Philippines cũng đạt mức tăng trưởng cao với giá trị đạt lần lượt 42,3 triệu USD và 37,4 triệu USD.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"