• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Xuất khẩu Long An tiếp tục dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaVới kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2017, Long An đang là địa phương dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xuất khẩu với nhiều mặt hàng có thế mạnh.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của tỉnh Long An chiều ngày 5/1/2019.

Ông Mai Văn Nhiều - Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An - cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội Long An có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,36%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số PCI vươn lên top 5 của cả nước. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tuy thấp hơn năm 2017 về số dự án nhưng tăng về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.814 tỉ đồng, bằng 115,24% dự toán Trung ương và tỉnh giao, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với hoạt động công nghiệp, xuất khẩu, theo thống kê của ngành Công Thương tỉnh Long An, năm 2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 16,05% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 212.730 tỉ đồng (tăng 16% so với năm 2017). Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các doanh nghiệp trong tỉnh duy trì mức độ tăng trưởng khá cao, trong đó 68/75 nhóm ngành có tốc độ tăng so cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong xuất khẩu, tỉnh tiếp tục là địa phương đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long với kim ngạch đạt 5,1 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2017. Các sản phẩm thủy sản, da giày, dệt may, lúa gạo… là thế mạnh của tỉnh và đều có kim ngạch cao.

Năm 2019, tỉnh Long An xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tăng cường tái cơ cấu tài chính công, kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,6%; GRDP bình quân đầu người là 74 triệu đồng/năm;… Giá trị sản xuất công nghiệp là 245.900 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2018; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 88.700 tỷ đồng, tăng 15,7%; Riêng đối với chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (không đưa vào kế hoạch của tỉnh) dự kiến đạt 5,9 tỷ USD, tăng 15,7% so với 2018.

Trong năm 2019, chính quyền tỉnh Long An sẽ quyết liệt hơn trong công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động để từ đó hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà tỉnh đề ra; tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"