• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Cơ hội giao thương tháng 7

Bản tin cơ hội giao thương trên Cổng thông tin Thị trường nước ngoài

Bản tin cơ hội giao thương trên Cổng thông tin Thị trường nước ngoài

( Từ ngày 18/07 đến 23/07: )

 

Chọn hướng đầu tư: Quyết định thành bại của doanh nghiệp

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp (DN) chưa coi trọng vấn đề khảo sát nghiên cứu, thẩm định trước khi ra quyết định đầu tư