• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Dây thép dạng cuộn của Việt Nam chưa bị áp thuế tại Australia

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaNgày 7/8/2017, sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã ra thông báo (Thông báo CBPG số 2017/113) tạm thời về việc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) sơ bộ đối với sản phẩm dây thép dạng cuộn (mã HS: 7213.91.00; 7227.90.90) nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo quy định, sau 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, ADC sẽ hoặc ra quyết định sơ bộ khẳng định (Preliminary Affirmative Determinations-PAD) từ đó áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời, hoặc ra thông báo (Status Report) nêu rõ lý do không đưa ra PAD.

Trong vụ việc này, sau khi xem xét đơn kiện, các thông tin thu được và các bản trả lời câu hỏi điều tra của các bên liên quan, ADC nhận thấy chưa có đủ bằng chứng chứng minh hàng hóa liên quan nhập khẩu từ ba nước nêu trên vào Australia bị bán phá giá và mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá này với thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp dây thép dạng cuộn Australia, do vậy ADC đã không đưa ra PAD.

 Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"