• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Xúc tiến đầu tư vẫn là thách thức đối với Lào

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaPhát biểu tại Hội nghị về quản lý và xúc tiến đầu tư các cấp của Lào, Phó Thủ tướng Lào, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Quản lý và Xúc tiến đầu tư Sonexay Siphandone cho biết, Lào vẫn gặp thách thức đối với việc xúc tiến đầu tư nội địa và đầu tư của tư nhân nước ngoài, những thành tố có đóng góp quan trọng tới phát triển kinh tế - xã hội và định hướng nền kinh tế đất nước.

Lào hiện đang triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 8 (NSEDP) với mục tiêu tổng quát là ổn định chính trị, hòa bình, trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa đất nước ra khỏi danh sách nước kém phát triển vào năm 2020 thông qua việc tiếp tục đảm bảo tăng trưởng toàn diện, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, thúc đẩy phát triển thông qua tiềm năng và lợi thế của đất nước, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế. NSEDP xác định tăng trưởng GDP trung bình không dưới 7,5%/năm.

Chính phủ đã ban hành những hướng dẫn cụ thể đối với các ngành liên quan trong việc điều chỉnh Luật Xúc tiến đầu tư và các quy định, biện pháp khác nhằm hình thành cơ chế và là tài liệu tham chiếu cho Ủy ban quản lý và xúc tiến đầu tư các cấp. Điều này phù hợp với việc thực hiện thủ tục đầu tư qua dịch vụ 1 cửa nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư ở Lào được thuận tiện, nhanh chóng, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Các biện pháp này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các nhà đầu tư, Chính phủ và người dân và giúp kết nối Lào với thị trường trong khu vực và quốc tế, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo hướng phát triển xanh, bền vững. Các biện pháp này nhằm đảm bảo hài hòa và thống nhất trong công tác xúc tiến đầu tư ở trung ương và địa phương, thực hiện nghiêm túc luật và các biện pháp.

Phó Thủ tướng cho biết, song song với thành công trong việc xúc tiến đầu tư trong những năm qua, vẫn còn nhiều vấn đề và khó khăn cần phải trao đổi và tìm giải pháp nhằm đảm bảo dịch vụ 1 cửa được triển khai hiệu quả. Ông kêu gọi các đại biểu trong Hội nghị trao đổi thẳng thắn dựa trên các điều kiện và tình hình thực tế của lĩnh vực đầu tư ở mỗi địa phương. Ủy ban quản lý và xúc tiến đầu tư quốc gia và địa phương cần quản lý và thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm đảm bảo tính thống nhất và thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển hiệu quả trong thời gian tới. (Vientiane Times, 21/9/2018).

  Nguồn http://www.VietnamExport.com