• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Quy định liên quan đến việc mang hàng thực phẩm vào Nhật Bản

Theo Luật Bảo vệ Động vật và Thực vật của Nhật Bản, nhiều mặt hàng thực phẩm của các nước trong đó có Việt nam khi mang vào Nhật Bản đều phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch. Mặc dù bạn đã có nhiều hình thức để nhắc nhở khách hàng, đặc biệt từ Việt Nam, thực hiện quy định đó nhưng thời gian gần đây, số lượng khách Việt Nam mang hành lý thực phẩm vi phạm Luật của Nhật (như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến có nguồn gốc động thực vật bị cấm…) hoặc thực phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch tăng đáng kể.

 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hàn Quốc: Kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu

Từ ngày 1/10/2018, Hàn Quốc sẽ áp dụng Luật Sử dụng gỗ bền vững sửa đổi năm 2017, đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam phải kiểm soát rủi ro nguồn nguyên liệu khi đưa hàng sang thị trường này.