• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Xuất khẩu cá tra liên tục gặp khó tại các thị trường lớn

Trong 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ giảm 6%; sang EU giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Úc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo với thép dây dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo (Thông báo số 2017/133) về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo kết luận điều tra, khuyến nghị của ADC trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm thép dây dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc.