• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Trung Quốc tiếp tục thắt chặt các điều kiện nhập khẩu nông thủy sản

Xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn về chất lượng và sự cạnh tranh mạnh hơn từ các nhà xuất khẩu ASEAN.

 

Thuế nhôm thép của Hoa Kỳ và câu chuyện của Việt Nam

Ngày 08/3/2018, Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 vì lý do an ninh quốc gia.