• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

“Siết” sản xuất, kinh doanh rượu

Liên tục các văn bản chỉ đạo điều hành cùng hàng nghìn vụ việc kiểm tra xử lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu đã được Bộ Công Thương thực hiện trong năm 2017. Động thái này đã giúp chấn chỉnh thị trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng (NTD) cả nước.

 

'Số hóa' hàng bình ổn

Chương trình hàng bình ổn của TP. Hồ Chí Minh hiện nay không chỉ là một kênh mua sắm tin cậy của người dân mà còn được nâng tầm trong kiểm soát chất lượng theo phương thức "số hóa" hiện đại.