• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Năm 2018, giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%

Tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại, Ủy ban đặt ra mục tiêu cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành và phấn đấu chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN trong năm nay.

 

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chính là thúc đẩy sản xuất

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chính là hành động thiết thực để thúc đẩy tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời sẽ mang lại uy tín cho doanh nghiệp, tạo bệ phóng cho doanh nghiệp phát triển.