• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Kiểm tra kết quả ứng dụng phần mềm Quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 31/10/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả ứng dụng phần mềm Quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

 

Năm 2018, ngành điều sẽ 'giảm lượng và tăng chất'

Vừa qua, trên cơ sở thông tin và báo cáo đánh giá về tình hình mùa vụ điều năm 2017 tại các địa phương, Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) đã tổ chức buổi báo cáo, đánh giá về tình hình mùa vụ điều năm 2018, tại cơ quan đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP Hồ Chí Minh.