• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Chính sách chưa minh bạch, thị trường còn bất ổn- Kỳ III

Đây là lần thứ 3, dự thảo Nghị định mới khẳng định quyền định giá của DN, nhưng thực tế cho đến nay quyền định giá của DN chưa được thực hiện, Bộ Tài chính vẫn là cơ quan điều hành giá.

 

Chính sách chưa minh bạch, thị trường còn bất ổn- Kỳ II

Điều 27 quy định về giá bán xăng dầu trong Dự thảo lần 4 đã khắc phục được một số nhược điểm trong NĐ 84 là quy định rất chi tiết quyền định giá của DN. Tuy nhiên, một số quy định về quyền can thiệp của cơ quan quản lý cũng cần phải cụ thể.