• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thừa Thiên Huế phổ biến Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Quan cảnh hội nghịChiều ngày 29/8, Sở Công thương Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (Nghị định 81) của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Đại diện các phòng kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố Huế, đại diện quản lí thị trường và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.

Theo đó, Nghị định 81 có 4 chương và 33 điều, trong đó bao gồm các nội dung chính như: Nguyên tắc thực hiện khuyến mại, hạn mức tối đa giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp, hàng hóa dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại; Các hình thức khuyến mại; Quy định hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại; Trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại…

Tại hội nghị, đại diện Phòng quản lí thương mại (Sở Công thương) đã trình bày những điểm mới của Nghị định 81 (thay thế cho Nghị định 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại). Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 81 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; đồng thời hướng dẫn cho các doanh nghiệp cách đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế; cũng như trao đổi, giải quyết các vướng mắc khi thực hiện Nghị định 81.

Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"