• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Thông báo mời dự Hội nghị Tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Thông báo mời dự Hội nghị Tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Với mục đích góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ hơn và nắm bắt được những vấn đề chung, cốt lõi trong xây dựng và phát triển thương hiệu, từng bước củng cố nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhất là trong tình hình Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Hội nghị Tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Nội dung tập huấn do các chuyên gia hàng đầu về xây dựng phát triển thương hiệu truyền đạt.

1. Tên gọi: Hội nghị Tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

2. Thời gian: 01 ngày (từ 7giờ 30 phút - Thứ  Năm ngày 22/5/2015).

3. Địa điểm: Hội trường Khách sạn – Nhà hàng Trung Xuân, số 29 đường Tam Thanh TP Lạng Sơn.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký. Học viên tham gia Hội nghị  được tạo điều kiện thuận lợi để được tiệp cận Hội nghị quan trọng này.

Doanh nghiệp có nhu cầu đặng ký theo mẫu Downloads TẠI ĐÂY  ( File doc TẠI ĐÂY )

 

THÔNG TIN  LIÊN HỆ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 211- Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh,  TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0253 873 142; Fax: 0253 873 142; 

Website: www.langsontrade.vn; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Người liên hệ: Anh Hoàng Việt Chiến (0913556076).