• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2014 ( Phê duyệt đợt 2 )

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2014 ( Phê duyệt đợt 2 )Thực hiện Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đồng thời tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, ngày 02 tháng 4 năm 2014, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký quyết định số 2855/QĐ-BCT phê duyệt đợt 2 Chương trình XTTM quốc gia năm 2014 gồm 57 đề án.

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2014 gồm:

A.   Chương trình xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu. (18 đề án)

Các hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu tập trung vào các hoạt động tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng như thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản nhằm củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng (EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) và khai thác thị trường xuất khẩu mới ở Tây Á, châu Phi.

B.   Chương trình xúc tiến thương mại trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn miền núi (38 đề án).

Song song với việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, Chương trình XTTM quốc gia năm 2014 tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động XTTM phát triển thị trường nội địa, đặc biệt tạo lập kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn.

Chương trình XTTTM quốc gia hỗ trợ thực hiện 1 Hội chợ - triển lãm Kinh tế quốc phòng - Việt Bắc 2014 kỷ niệm 70 năm ngành thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Hội chợ - triển lãm này do Trung tâm Triên lãm và Xúc tiến thương mại quân đội tổ chức.

Với 38 đề án tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước, tìm kiếm đại lý, xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt tại các tỉnh, thành phố, các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo của cả nước.

Tỉnh Lạng Sơn, 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn được hỗ trợ và sẽ được tổ chức tại hai huyện: Cao Lộc và Đình Lập.

C.   Chương trình đào tạo nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, các hợp tác xã. ( 01 đề án)

Chương trình này được phê duyệt cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng khai thác thông tin, nghiên cứu và quản lý thị trường.

Các doanh nghiệp, địa phương, tổ chức quan tâm có thể tham khảo chi tiết Danh mục các đề án thuộc Đợt 2 Chương trình XTTM quốc gia 2014:

Quyết định số 2855/QĐ-BCT phê duyệt đợt 2 Chương trình XTTM quốc gia năm 2014 Xem Tải xuống

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 2855/QĐ-BCT ngày 02 tháng 4 năm 2014:

Chương trình xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu. (18 đề án) Xem Tải xuống

Chương trình xúc tiến thương mại trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn miền núi (38 đề án). Xem Tải xuống

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, các hợp tác xã. ( 01 đề án) Xem Tải xuống

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2014 ( Phê duyệt đợt 1 ). Phụ lục chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đợt 1 Xem Tải xuống

Sưu tầm và tổng hợp: Hoàng Chiến- Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn