• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Mời tham gia Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội năm 2019

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaThực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2019 của Bộ Chính trị. Ngày 28/01/2019, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 258/KH-BCĐCVĐTP về việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức "Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2019". Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2019" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn