• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2019 theo Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019; tỉnh Hậu Giang tổ chức "Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019".

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn