• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Mời tham gia "Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019"

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaTriển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động và Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 06/11/2019 về thực hiện Cuộc vận động của Thành ủy Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức "Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019".

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn