Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế (Việt - Trung) Hà Giang gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2019

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaNằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang với Chính quyền Nhân dân Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế (Việt - Trung) Hà Giang gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2019.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về Hội chợ Thương mại Quốc tế (Việt - Trung) Hà Giang gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2019 cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (vv thông báo tổ chức HC Việt - Trung ở Hà Giang.pdf)Hội chợ Thương mại Quốc tế (Việt - Trung) Hà Giang gắn với mỗi xã, phường một sả[ ]821 kB