Mời tham gia hội nghị "Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP"

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaNăm 2019, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại được Bộ Công Thương giao thực hiện nhiệm vụ "Hoạt động kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP" thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị "Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP" khu vực miền Bắc. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về hội nghị "Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (1571371688492.pdf)Kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP[ ]4453 kB