Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (VIETNAM EXPO 2020)

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaHội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam - VIETNAM EXPO do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thường niên là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần thúc đấy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

VIETNAM EXPO hằng năm luôn dành được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và đối tác xúc tiến thương mại nước ngoài. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30  (VIETNAM EXPO 2020) cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (1571906403135.pdf)Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (VIETNAM EXPO 2020)[ ]2694 kB