Mời tham gia Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện văn bản số 2038/UBND-KT về tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung Thành phố Hà Nội năm 2020; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 9/6/2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ  hàng hóa , doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2020 và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường kết nối giao thương , hợp tác liên kết trong đầu tư sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (1592796686562.pdf)Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam[ ]1226 kB