• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. HCM và các tỉnh, thành phố năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoHưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do bộ chính trị phát động; thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương nhằm khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại trong giai đoạn mới của công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Công Thương phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức "Hội nghị tổng kết Chương trình Hợp tác thương mại giai đoạn 2016 - 2020 và Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. HCM và các tỉnh, thành năm 2020"

Hội nghị sẽ triển khai hoạt động giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành nhằm hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ trợ các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, có truy suất nguồn gốc và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội nghị tổng kết Chương trình Hợp tác thương mại giai đoạn 2016 - 2020 và Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. HCM và các tỉnh, thành năm 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn