• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Ngày hội Mắn An Giang - Nam Bộ năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoCăn cứ Kế hoạch số 786/KH-UBND, ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức Ngày hội Mắn An Giang - Nam bộ năm 2020. Nhân ngày kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Mắn An Giang - Nam Bộ năm 2020.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Ngày hội Mắn An Giang - Nam Bộ năm 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn