Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoHội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên tại Thủ Đô Hà Nội. Qua các kỳ tổ chức, Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng lên về quy mô và chất lượng, trở thành sự kiện xúc tiến thương mại uy tín cao.

UBND Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức "Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020". Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (3160.pdf)\"Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2020\"[ ]74 kB