• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia khu triển lãm chung ngành Nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp chủ trì tổ chức Khu triển lãm chung ngành ngành nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của các địa phương khu vực phía bắc và trên cả nước; Tạo cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Khu triển lãm chung ngành ngành nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (bản đăng ký_0001.pdf)Mẫu đăng kí[ ]451 kB
Tải xuống tập tin (Kế hoạch_0001.pdf)kế hoạch[ ]2158 kB