• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện Quyết định số 1967/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3514/KH-UBND ngày  01/10/2020 về tổ chức Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020.

Hội chợ là cơ hội cho các tỉnh, thành trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, đặc sản của địa phương; tạo cơ hội giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tìm kiếm mở rộng thị trường, phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn