• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn - Quảng Ninh 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoCăn cứ Quyết định số 2624/QĐ-BCT ngày 08/10/2020 của Bộ Công Thương; văn bản số 7808/UBND-NLN1 ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn - Quảng Ninh 2020.

Hội chợ sẽ là cầu nối cho các cơ sở công nghiệp nông thôn xúc tiến thương mại, thúc đẩy giao thương, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn; đồng thời hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thông mở rộng thị trường nội địa, góp phần định hướng phát triển bền vững. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn - Quảng Ninh 2020" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn