• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại 2020. Sở Công Thương Nam Định tổ chức Hội nghị kết nối cung -  cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020.

Đây là cơ hội để tăng cường sự liên kết giữa các địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp trong cả nước quảng bá, giới thiệu; tìm kiếm mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cũng như kết nối tham gia chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, phân phối tiêu thụ ổn định. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội nghị kết nối cung -  cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020".

Duy Nguyễn