• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các nhà xuất khẩu và tổ chức XTTM tại Lào Cai và khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện Quyết định số 2337/QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ xung đợt 2 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các nhà xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Đây là cơ hội tốt để cho các nhà cung cấp sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi, gắn kết hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và các tổ chức XTTM của các địa phương. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các nhà xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn