Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam-Happy Tết 2021

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoNhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bênh covid 19. UBND thành phố Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Hội chợ "Đặc sản Vùng miền Việt Nam-Happy Tết 2021".

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất của các tỉnh thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Thủ đô, góp phần thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về Hội chợ "Đặc sản Vùng miền Việt Nam-Happy Tết 2021" cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (So 629-XTXT-XTTM_1.PDF)Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam-Happy Tết 2021[ ]2144 kB