• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Mời tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 (CAEXPO 2013)

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 2383/QĐ-BCT ngày 15tháng 4 năm 2013, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 (CAEXPO 2013) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cụ thể như sau:

 

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam 2013 tại Campuchia

 Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia, đồng thời giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ đến các tổ chức, doanh nghiệp của Campuchia, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam 2013 tại Campuchia từ ngày 10-14/10/2013

Mời doanh nghiệp tham gia Phiên chợ “ Đưa hàng Việt về nông thôn 2013”.

Mời doanh nghiệp tham dự Triển lãm Thực phẩm và đồ uống Quốc tế Mat-x-cơ-va 2013 tại Nga

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp      Qua 20 năm tổ chức, Triển lãm Thực phẩm và đồ uống Quốc tế Mat-x-cơ-va

Mời thiam gia Hội chợ khuyến mại Đà Nẵng 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời tham gia triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần thứ 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời tham gia Chương trình XTTMQG "Hội chợ Quốc tế - Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây