• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tham dự đoàn Giao dịch thương mại tại Trung Quốc

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaTham dự đoàn Giao dịch thương mại tại Trung Quốc.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại  Quốc gia (XTTMQG) năm 2019 được Bộ trưởng Bộ công thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức "Đoàn giao dịch thương mại tại Trung Quốc". Ngày 5/4/2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn có nhận được công văn số 655/XTTM-HTXK về việc tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Trung Quốc. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin tới Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kính đề nghị Quý doanh nghiệp nếu quan tâm, đăng kí tham gia Đoàn giao dịch. Trung tâm thông tin tới Quý doanh nghiệp Chương trình của Đoàn cụ thể như file đính kèm sau.

Duy Nguyễn