Thông báo tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công logoThương chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019 nhằm kết nối, gắn kết giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của Yên Bái. Là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh của tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố gặp gỡ trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm, tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn thông báo và giới thiệu với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh về "Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019" với nội dung cụ thể như file đính kèm sau:

Duy Nguyễn

Tập tin:
Tải xuống tập tin (TB tổ chức hội nghị kết nối cung cầu.pdf)Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019[ ]809 kB