Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện công tác khuyến công năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại phối hợp với Hộ kinh doanh Vũ Viết Sơn tổ chức buổi nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sản xuất tấm lợp tôn một lớp tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh. Địa chỉ: Thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần tham dự buổi nghiệm thu: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở Công Thương Lạng Sơn; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hữu Lũng; Đại diện UBND xã Yên Bình; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; Hộ kinh doanh Vũ Viết Sơn.

ảnh minh họa

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại báo cáo tóm tắt đề án, tổ chức cho các đại biểu thăm quan dây truyền máy móc, thiết bị Hộ kinh doanh Vũ Viết Sơn  đã đầu tư sản xuất và giới thiệu sản phẩm của Hộ kinh doanh Vũ Viết Sơn, kết thúc thăm quan sản xuất, các đại biểu phát biểu ý kiến nhận xét về kết quả và hiệu quả của đề án:

- Về chủ trương: Hỗ trợ  các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư vào sản xuất theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đây chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và  các cấp, các Ngành của tỉnh đối với sự nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh.

- Về tổ chức thực hiện tại cơ sở: Tại buổi nghiệm thu cho thấy Hộ kinh doanh đã đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất đúng như trong đề án đăng ký và đã được phê duyệt tại Quyết định 2662/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020. Tổng mức đầu tư theo đề án được duyệt: 806.000.000 đồng. Trong đó:  Kinh phí của Hộ kinh doanh: 636.000.000 đồng. Kinh phí khuyến công địa phương năm 2020 hỗ trợ thực hiện đề án: 170.000.000 đồng.

Sau thời gian phối hợp cùng Hộ kinh doanh chuẩn bị các bước để hoàn thành công tác đầu tư (mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử...). Hộ kinh doanh đã bắt tay vào sản xuất và có sản phẩm đạt chất lượng theo đề án được duyệt. Các máy móc thiết bị được đầu tư mua mới 100%, hoạt động tốt. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến nhằm sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao năng lực lao động phổ thông tại chỗ đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho Hộ kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã Yên Bình huyện Hữu Lũng nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

 ảnh minh họa

Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận hiệu quả mà Đề án mang lại và đồng ý nghiệm thu. Một số kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu đối với Hộ kinh doanh và địa phương:

- Hộ Kinh doanh đã có nhiều cố gắng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đi vào sản xuất ổn định ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều. Do mới đi vào sản xuất nên Hội đồng nghiệm thu đề nghị cơ sở sản xuất cần quan tâm đến vệ sinh môi trường; an toàn lao động trong sản xuất, thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động;

- Thông qua hoạt động khuyến công như trên, đề nghị chính quyền địa phương từ huyện đến xã có các hình thức tuyên truyền phù hợp đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn biết được chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về chương trình khuyến công hàng năm, để tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

ảnh minh họa

Hội nghị nghiệm thu đã thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19, bằng cách rửa tay khử trùng và đeo khẩu trang đầy đủ trước khi tham dự hội nghị nghiệm thu đề án.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn