• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

logoThực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2020, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Công Thương chủ trì Hội nghị, phối hợp với các ban, ngành chức năng, UBND các huyện và thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức Hội nghị trực tuyển xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 cụ thể như sau:

I .MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm mời gọi, kết nối các doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại nhà vườn thúc đẩy việc xuất khẩu quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang.

- Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông phát triển thương hiệu vải thiều của tỉnh Bắc Giang tại thị trường Lạng Sơn.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức Hội nghị chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả; thông tin cung cấp tại Hội nghị đầy đủ, tin cậy.

- Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở ban ngành, đơn vị trong tỉnh. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

1. Tiêu đề Hội nghị: “Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020”

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, từ 08h00-11h00, ngày 06/6/2020 (Thứ bẩy).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, UBND tỉnh Lạng Sơn.

3. Thành phần: Khoảng 30 người.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (Chủ trì điểm cầu Hội nghị).

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Các cơ quan đơnvị: Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải  quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều, kinh doanh kho bãi tỉnh.

4. Nội dung Hội nghị

 Nhằm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thương hiệu; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ vải thiều qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

5. Chương trình Hội nghị

- Giới thiệu đại biểu, thành phần các điểm cầu trực tuyến;

- Phát biểu chiêu thương và giới thiệu mùa vụ vải thiều năm 2020;

- Phát biểu của các đại biểu tại các điểm cầu;

- Kết luận Hội nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang.

(Chương trình chi tiết theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/5/2020của UBND tỉnh Bắc Giang).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở, ngành liên quan dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo   UBND tỉnh tại Hội nghị, Giấy mời; đón tiếp đại biểu, công tác lễ tân khánh tiết, hậu cần phục vụ Hội nghị.

- Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn tổng hợp danh sách đại biểu doanh nghiệp, thương nhân dự điểm cầu Hội nghị;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị hạ tầng Internet, kỹ thuật đảm bảo đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn.

- Làm đầu mối kết nối với Sở Thương mại Quảng Tây, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thiết lập điểm cầu,tuyên truyền về Hội nghị; Thông tin kết nối các doanh nghiệp, thương nhân của tỉnh Quảng Tây tham gia tiêu thụ vải thiều.

- Phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan liên quan trao đổi thông tin về tình hình xuất nhập khẩu vải thiều tại các cửa khẩu.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Công Thương rà soát báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh Chương trình Hội nghị, Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, Giấy mời các thành phần tham dự Hội nghị;

- Phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị Hội trường và các điều kiện chuẩn bị Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn; Đón tiếp đại biểu, xác nhận Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và thành phần tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn với Văn Phòng UBND tỉnh Bắc Giang (để giới thiệu khai mạc Hội nghị).

3. Cục Hải quan tỉnh

- Liên hệ, gửi Giấy mời, xác nhận 06 doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu vải thiều tiêu biểu trong tỉnh tham dự điểm cầu Hội nghị;

- Phối hợp với Sở Công Thương cung cấp số liệu, thông tin liên quan dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại điểm cầu Hội nghị; Mời đại diện Lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cốc Nam dự Hội nghị.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vải thiều.

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương và chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo các điều kiện kết nối, duy trì hoạt động tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị.

- Tuyên truyền Hội nghị trên các Website, cổng thông tin điện tử, các báo, tạp chí và fanpage của tỉnh.

5. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn

- Phối hợp với Sở Công Thương dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh; Mời đại diện Trung tâm quản lý cửa khẩu tham dự Hội nghị;

- Liên hệ, gửi Giấy mời 04 doanh nghiệp kinh doanh Kho, bãi tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị tham dự Hội nghị.

6. Sở Ngoại vụ

Cử 01 cán bộ tham gia phiên dịch tiếng Trung Quốc phục vụ Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn.

7. Công an tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị về Bắc Giang khảo sát, đàm phán thu mua vải thiều.

8. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện

Chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn