• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Ý kiến Bộ Tài chính về việc thanh lý ô tô công

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

- Trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều ý kiến khác nhau về việc thanh lý  ô tô công với giá trung bình 46,2 triệu đồng/xe. Về vấn đề này, chiều 13/3, Bộ Tài chính đã chính thức cung cấp thông tin cụ thể.

 Đã phân cấp trách nhiệm trong thanh lý xe

Theo Bộ Tài chính, quy định của pháp luật về thanh lý tài sản Nhà nước, tại Điều 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định: “1/ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý. 2/ HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước của các cơ quan Nhà nước thuộc địa phương quản lý.”

Như vậy, theo quy định này, Bộ Tài chính khẳng định, thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản (trong đó có ô tô công – bán hoặc tiêu hủy) thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Do đó, trường hợp việc thanh lý tài sản thực hiện theo hình thức bán đấu giá thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được bộ, ngành, địa phương giao nhiệm vụ phải thực hiện bán công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý, các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo các quy định trên đây, Bộ Tài chính chỉ thực hiện trách nhiệm tổng hợp số liệu từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Chưa có số liệu cuối cùng về giá trung bình xe thanh lý

Căn cứ báo cáo của các bộ, ngành và các địa phương về kết quả xử lý ô tô dôi bằng hình thức thanh lý, kết hợp với thông tin thanh lý ô tô tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (do các bộ, ngành, địa phương nhập từ ngày 1/1/2016 đến ngày 6/3/2017), Bộ Tài chính đã tổng hợp được 761 ô tô mà các bộ, ngành và địa phương báo cáo đã thanh lý, tổng số tiền thu được là 35,15 tỷ đồng (số tiền thu được sau khi thanh lý được nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc được đưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Qua rà soát số liệu tại báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính thấy rằng, 90  xe báo cáo đã thanh lý nhưng chưa có thông tin báo cáo số tiền thu được về Bộ Tài chính. Có  17 xe báo cáo đã thanh lý (trong đó có 9 xe thanh lý theo hình thức phá dỡ, 8 xe chuyển sang làm mô hình học cụ, sửa chữa ô tô, thiết bị dạy nghề), không thu được tiền. Có 183 xe đã quá cũ, lạc hậu (xe sử dụng từ năm 1996 trở về trước, xe Lada, xe Uoat, xe Gaz…) với tổng số tiền thu được là 5.455.803.699 đồng.

Vì vậy,  Bộ Tài chính khẳng định, nếu chia bình quân số xe thanh lý/tiền thu được ra kết quả 46,2 triệu đồng/xe mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa phản ánh đầy đủ việc thanh lý tài sản là ô tô công. 

Hiện tại, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục nhận báo cáo của các bộ, ngành và địa phương về kết quả xử lý ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ"