• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Nỗ lực tạo thuận lợi thương mại từ Cơ chế một cửa ASEAN

Nhằm thúc đẩy Cơ chế một cửa ASEAN, tạo thuận lợi thương mại, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin quản lý chuyên ngành từ mô hình xử lý phân tán sang mô hình xử lý tập trung tại bộ, ngành; kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia để hình thành cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước tập trung.

 

Xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp vào chuỗi bán lẻ AEON Việt Nam

Sáng ngày 15/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch TP. Hà Nội (HPA) tổ chức Hội nghị giới thiệu Chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuỗi bán lẻ của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và Nhật Bản năm 2019 - 2020. Trong đó, điểm nhấn là Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp vào chuỗi bán lẻ của Tập đoàn AEON Việt Nam.

Nông sản xuất khẩu: Doanh nghiệp và người nông dân cần phải thay đổi

Xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản hết tháng 7/2019 thu về 23,03 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với nông sản Việt.

Lạng Sơn: Phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu

Mục tiêu, kế hoạch năm 2019 tỉnh Lạng Sơn đặt ra liên quan đến thương mại biên giới là phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 5.230 triệu USD. Tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu tăng trưởng.

Tìm đường mới cho xuất khẩu gạo

Sau khi đạt kỷ lục về giá và lượng vào năm 2018, việc suy giảm nhu cầu của hàng loạt các bạn hàng trên thế giới đã khiến xuất khẩu (XK) gạo nước ta gặp nhiều khó khăn.

Xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đang góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh, giúp doanh nghiệp (DN) tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ…