• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

lggggggggggggggggggggggggTHÔNG BÁO  BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, địa

chỉ: Số 413B đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo Số 07/TB-TTBĐG