• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

lggggggggggggggggggggggggTHÔNG BÁO  BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, địa

chỉ: Số 413B đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo Số 07/TB-TTBĐG