• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cục Xuất nhập khẩu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BCT về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Ngày 18/02/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2013. Như vậy, kể từ ngày này, doanh nghiệp khi kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BCT thay cho quy định tại các Thông tư số 33/2010/TT-BCT, 21/2011/TT-BCT và Quyết định số 5737/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành trước đây.