• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP.

Trong các hoạt động xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn có xây dựng Cổng thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn để hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin (trên các lĩnh vực tin tức, thị trường, cơ hội giao thương, thông tin hội chợ...) và tích hợp Trang Thương mại điện tử.

 

Để có gian hàng trên Trang Thương mại điện tử đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký theo mẫu Bản đăng ký tham gia gian hàng trực tuyến. (Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký bỏ qua bước này).

Bước 2: Cung cấp các tài liệu pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. 
        a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
        b) Tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.
        c) Các tài liệu khác (Nếu có).

Bước 3: Cung cấp thông tin xây dựng gian hàng trực tuyến theo mẫu Hướng dẫn cung cấp thông tin xây dựng gian hàng trên công thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn.

Bước 4: Nghiệm thu, chỉnh sửa. Doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên đến Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn để phối hợp cùng xem xét chỉnh sửa, hướng dẫn cập nhật bổ sung gian hàng.

Bước 5: Bàn giao. Khi cán bộ, nhân viên phụ trách của doanh nghiệp có thể tự cập nhật bổ sung cho gian hàng Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn sẽ bàn giao gian hàng cho doanh nghiệp tự quản lý.

          Trân trọng !

BAN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LẠNG SƠN