• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Lạng Sơn.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Chi tiết:  

- Quyết định 30/2016/QĐ-UBND v/v  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)

- Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)